Plaques fotovoltaiques

Informació sobre la instal·lació

Potència nominal generador fotovoltaic (kWp)

5,4

Potència nominal inversor (kW)

5

Nº, marca i model de mòduls fotovoltaics

13 mòduls , SunPower SPR-P3-415-COM-

1500

Nº, marca i model d’inversor

5kW HUAWEI SUN2000-5KTL-M1

Nº, marca i model d’acumuladors

Instal·lació sense bateries

Organització dels mòduls

En dues fileres de 4 i 9 mòduls

Disposició

Horitzontal

Inclinació

18º

Azimut

+21,6º

Espai entre files:

0,8m

 

La planta objecte d’aquest projecte converteix l’energia que proporciona el sol en energia elèctrica alterna de 230 V fase, que es connecta en paral·lel en el quadre general de l’edifici. D’aquesta manera l’objectiu de la instal·lació és realitzar una aportació directa d’energia de caràcter renovable a la instal·lació, reduint així l’energia obtinguda de la xarxa elèctrica pública.

La superfície on estan ubicats els mòduls fotovoltaics és la coberta plana de la piscina municipal. Al tractar-se d’una superfície plana no perforable s’ha col·locat una estructura prefabricada de formigó destinada per aquest tipus d’instal·lacions.

Els panells s’han disposat de manera que es minimitzin o anul·lin els efectes de les possibles ombres provocades per elements existents a la coberta o per elements de la pròpia instal·lació fotovoltaica. L’orientació d’aquests és fixa restant subjectes a l’estructura de formigó, que està degudament sostinguda i calculada per a resistir les habituals càrregues de vent i de neu.

La instal·lació compta amb una pantalla situada a l’Escola de l’Estany que indica la producció d’electricitat i les emissions estalviades. Aquest monitor no només permet visualitzar les dades de manera informativa i educativa a l’alumnat, a més els força a aprendre a programar, ja que l’aparell està connectat a una Raspberry i amb la que mitjançant l’ús de Python, un llenguatge de programació, es donen les ordres que calguin perquè es mostrin les imatges que es vulguin. 

La informació oberta que proporciona la instal·lació està relacionada amb els següents aspectes:

  • La producció energètica
  • La potència
  • La cobertura solar
  • Les emissions de gasos d’efecte hivernacle
  • Producció estimada i tones de CO2 estalviades.

S’estima que la producció anual de la instal·lació fotovoltaica serà de 8.757,30kWh / anuals, de la qual un total de 6.499,07kWh/anuals anirà destinada a autoconsum. Per tant, les tones de CO2 estalviades de manera directa són 3,38 t. I, tenint en compte que l’excedent es abocat a la xarxa pública i per tant és aprofitat d’alguna manera, l’estalvi total en tones de CO2 és de 4,56 t.

Les obres han estat finançades al 50 % per la Diputació de Barcelona i el restant 50 % per la línia d’ajuts a projectes d’Economia Baixa en Carboni, promoguts per Entitats Locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE (Instituto para la Diversificación i Ahorro Energético), amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.

Vídeos

Fotovoltaica a l'Estany

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-01-2024 14:17