Inscripció de naixement al registre civil

Aquest tràmit permet realitzar la inscripció del nounat en el registre civil.

El termini per inscriure el naixement va des de les 24 hores des del moment en què el part es produeixi fins als 8 dies posteriors. Un cop transcorreguts aquests 8 dies i fins al 30è dia natural, s'haurà d'acreditar justa causa que constarà a la inscripció. Passat aquest termini, caldrà tramitar expedient d'inscripció de naixement fora de termini davant l'Encarregat del Registre Civil corresponent.

També es poden fer les inscripcions de naixement, sense necessitat d'aquest expedient, per certificació d'assentaments estesos a Registres estrangers, sempre que no hi hagi dubte de la realitat del fet inscrit i de la seva legalitat conforme a la llei espanyola.

Si és fill o filla d'una parella casada: el pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada.
Si és fill o filla de pares no casats:
- el pare i la mare junts, fent-hi consignar les dades de tots dos.
- la mare tota sola, sense consignar-hi les dades del pare.
L'obligació de declarar el naixement afecta els consanguinis fins al quart grau i als afins fins al segon, és a dir, el pare o la mare, o els avis, els oncles o cosins del nounat, així com els cunyats i cunyades del nadó.

Canals de tramitació

PresencialmentRegistre civilPlaça Monestir, 408148 - L'Estany (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-03-2023 09:28