Perfil de contractant

Perfil contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 

Aquí és on podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi.

 

OBRIR EL PERFIL DEL CONTRACTANT DE L'AJUNTAMENT DE L'ESTANY EN UNA FINESTRA NOVA

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-04-2022 10:56